PIRINAT, juntament amb el centre de recerca IRTA i Embotits Salgot SA participa al projecte
Abr
15
PIRINAT, juntament amb el centre de recerca IRTA i Embotits Salgot SA participa al projecte "ECOCARN"
Pirinat, juntament amb el centre de recerca IRTA i l'empresa Embotits Salgot SA participa al projecte "ECOCARN": Extensió de la vida útil de derivats carnis de certificació ecològica, procedents de porcí i de boví", coordinat per INNOVACC.

Amb aquest projecte es pretén millorar els factors que afecten la vida útil dels nostres productes, des de la qualitat higiènica i tecnològica de la carn a tots els materials, sistemes d'envasament, condicions ambientals i additius. Sempre sota la clau de la certificació ecològica i intentant alterar el menys possible la pròpia naturalesa de la carn i d'aquesta manera poder obtenir productes el menys processats i adulterats possible.

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.

PIRINAT, juntament amb el centre de recerca IRTA i Embotits Salgot SA participa al projecte

Inversiones para la transformación y comercialización de los alimentos
Actuación del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2022 cofinanciada por: