CAT | CAST

Ecològic


Perquè som el què mengem.

La producció agroalimentària ecològica és un sistema de producció d'aliments d'elevada qualitat obtinguts mitjançant les tècniques més respectuoses amb el medi ambient.

La producció agroalimentària ecològica està regulada per una normativa europea, que estableix les exigències de producció i elaboració dels aliments, així com els requisits per a la inspecció, la certificació i l'etiquetatge. El resultat és que els aliments ecològics estan sotmesos a uns controls molt estrictes, realitzats per entitats de certificació autoritzades.
10 RAONS PER A CONSUMIR ALIMENTS ECOLÒGICS:

1. Perquè són saborosos.
2. Perquè són saludables i nutritius.
3. Perquè són segurs.
4. Perquè respecten el medi ambient.
5. Perquè han estat produïts sense pesticides ni adobs de síntesi química.
6. Perquè no s’utilitzen organismes modificats genèticament.
7. Perquè en la seva obtenció s'ha respectat al màxim el benestar animal.
8. Perquè no es permet tractar els animals amb antibiòtics preventius ni amb hormones per al control reproductiu.
9. Perquè l'ús d'additius està molt restringit.
10. Perquè estan regulats estrictament per normatives europees i controlats per organismes degudament acreditats.
CCPAE
Comparteix a:
Facebook
Twitter
Delicious
© Tots els drets reservats      Contacte | Condicions d'ús
Amb el suport del Pla d’acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques 2008-2012
Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Programació web: Rourets